КАКВО Е ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА?

В ситуацията на ниски лихви в глобален мащаб Експат Асет Мениджмънт дава професионална и модерна алтернатива за управление на спестяванията и инвестиции с възможности за по-висока доходност, сигурност и контрол.

Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти от цял свят (инвестиции в акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути).

Индивидуални инвестиционни сметки. Инвестиции на глобалните пазари.

Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Тук може да разгледате примерна структура и историческа доходност на трите основни инвестиционни профила според рисковия толеранс на инвеститора: Консервативен, Балансиран и Високорисков.

Индивидуалните инвестиционни сметки са най-широко разпространеният начин за спестяване в развитите държави. Чрез услугата доверително управление (wealth management) и откриването на индивидуална инвестиционна сметка инвеститорът имат достъп до пълен набор инвестиционни услуги. Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. Няма формален минимум или максимум за размера на индивидуалната сметка.

Разгледайте секцията Въпроси и отговори за допълнителна информация.

Желаете да научите повече за това как по-добре да управлявате спестяванията си, какви са модерните алтернативи за инвестиции и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ


КАК ДА СИ ОТКРИЕТЕ ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА ПРИ ЕКСПАТ?

Стъпка 1: Попълнете нашия въпросник за определяне на рисковия профил.

Стъпка 2: Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стратегии и възможности, подходящи за вас.

Стъпка 3: Открийте своята индивидуална инвестициона сметка лесно и сигурно онлайн с приложението Евротръст.

Сигурност

Доходност

Контрол

Високо ниво на конфиденциалност

Конфиденциалността и дискретността е основна част от нашата работа. Защитаваме надеждно информацията за нашите клиенти и техните спестявания, на най-високо ниво сред операторите от финансовия сектор.

Персонализирана инвестиционна стратегия

Индивидуалната инвестиционна сметка е като костюм по поръчка. Гарантираме ниво на обслужване и инвестиционна стратегия, съобразени с конкретните финансови обстоятелства, цели, кариера и семейство на всеки инвеститор.

Глобален обхват

Следваме добрата практика ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където той има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез сметката си в Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове. Наши партньори са водещи банки и други финасови институции от цял свят, които осигуряват пълен набор от инвестиционни услуги при оптимално ниво на разходи.

Незабавна ликвидност

Парите на клиентите са инвестирани в ликвидни финансови инструменти с ежедневно котирана пазарна цена. Това дава незабавна ликвидност и достъп до средствата.

ПРОВЕРЕТЕ КАКЪВ ТИП ИНВЕСТИТОР СТЕ

Експат Асет Мениджмънт е единствената българска компания, която дава достъп до услуга с такива характеристики.

ЗАЩО ЕКСПАТ

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ, ЛИДЕРСТВО, ИНОВАЦИИ
ЛИДЕР В ДОВЕРИТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България, със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи (акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути).

ГЛОБАЛЕН ОПИТ, ОТЛИЧНА СВЪРЗАНОСТ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

Експат има един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа, с образование и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия. Осигурили сме отлична свързаност със световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, борси, регулаторни органи, оператори на индекси и други институции. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове. Можем да търгуваме десетки хиляди инструменти по целия свят.

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Експат предоставя утвърден и сигурен начин за управление на личните спестявания и семейното богатство чрез диверсифицирани портфейли от финансови инструменти от цял свят. Наред с индивидуалните инвестиционни сметки, управляваме също 11 борсово търгувани фонда (ETF), един „къс“ фонд, 3 договорни фонда за облигации и акции с глобален фокус, фонд за глобално изкуство, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ), първия в България фонд за инвестиции в злато.

ИНВЕСТИЦИИ В НАД

55

ПАЗАРА ПО СВЕТА
КЛИЕНТИ ОТ НАД

30

ДЪРЖАВИ НА 4 КОНТИНЕНТА

18

АВАНГАРДНИ СОБСТВЕНИ ПРОДУКТА

КЪМ ОСНОВНИЯ САЙТ WWW.EXPAT.BG

Контакти

ЕКСПАТ КАПИТАЛ

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ