КАКВО Е ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА?

В ситуацията на нулеви лихви в глобален мащаб Експат Асет Мениджмънт дава професионална и модерна алтернатива за управление на личните спестявания и инвестиции. С възможности за по-висока доходност, сигурност и контрол.

Експат Асет Мениджмънт е една от най-големите компании за управление на активи у нас, специализирана в дългосрочно управление на лични или фирмени спестявания.

Индивидуалната инвестиционна сметка е спестовен продукт. Отличава се с добра диверсификация, незабавна ликвидност, персонализирана стратегия според спецификите и нуждите на клиента.

Индивидуални инвестиционни сметки. Инвестиции на глобалните пазари.
Желаете да научите повече за това как по-добре да управлявате спестяванията си, какви са модерните алтернативи за инвестиции и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

В развитите страни почти всяко семейство разполага с подобна сметка, управлявана професионално от строго регулирани асет мениджъри като Експат. Това позволява добро финансово планиране в дългосрочен план и натрупване на капитал за важните проекти в живота на хората (образованието на децата им, пенсионирането, започване на собствен бизнес и др.).

Има следните ключови характеристики:

✔️ Персонализирана стратегия. Инвестиционен план според личните възможности за спестяване и житейски цели, стратегия и структура според индивидуалните очаквания за доходност и риск апетит. Инвестиционната сметка дава решения както за консервативните инвеститори, които имат за цел да съхранят стойността на парите си, така и за по-рисково настроените, които търсят да максимизират печалбата.
✔️ Без мистериозни структурирани продукти “черни кутии” и без скрити такси. Пълна прозрачност по отношение на активите, в които са инвестирани средствата, доходността, която те носят, и разходите по управлението на портфейла.
✔️ Незабавна ликвидност, без период на “заключване” и без такси за изтегляне на средства. Може да вкарвате и теглите пари от спестовната си инвестиционна сметка по всяко време без ограничения – както с разплащателна сметка.
✔️ Реална собственост върху активите и сигурно съхранение в утвърдени международни депозитарни институции. “Експат” е единственото управляващо дружество в страната, което използва 5 международни банки депозитари за съхранението на активите на своите клиенти – без кредитен риск към управляващо дружество, банки или посредници.
✔️ Добра диверсификация и инвестиционен фокус върху глобалните икономики, защита на спестяванията от български политически и икономически рискове.
✔️ Хеджиращи стратегии за ограничаване на пазарни и други рискове при специални ситуации на глобалните пазари.
✔️ Активно професионално управление от екипа от портфолио мениджъри и анализатори на една от най-големите финансови институции за управление на инвестиции и спестявания в България.

Инвестиционната сметка е активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти от цял свят (инвестиции в акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути, хеджиращи инструменти). Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Тук може да разгледате примерна структура и историческа доходност на трите основни инвестиционни профила според рисковия толеранс на инвеститора: Консервативен, Балансиран и Високорисков.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА СЕГА

Може да заявите безплатна индивидуална среща с експертите на Експат (на живо или онлайн) чрез нашата онлайн форма за резервации тук

Или на clients@expat.bg и +359 2 9801881


КАК ДА СИ ОТКРИЕТЕ ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА ПРИ ЕКСПАТ?

Стъпка 1: Попълнете нашия въпросник за определяне на рисковия профил.

Стъпка 2: Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стратегии и възможности, подходящи за вас.

Стъпка 3: Открийте своята индивидуална инвестициона сметка лесно и сигурно онлайн с приложението Евротръст.

Сигурност

Доходност

Контрол

Високо ниво на конфиденциалност

Конфиденциалността и дискретността е основна част от нашата работа. Защитаваме надеждно информацията за нашите клиенти и техните спестявания, на най-високо ниво сред операторите от финансовия сектор.

Персонализирана инвестиционна стратегия

Индивидуалната инвестиционна сметка е като костюм по поръчка. Гарантираме ниво на обслужване и инвестиционна стратегия, съобразени с конкретните финансови обстоятелства, цели, кариера и семейство на всеки инвеститор.

Глобален обхват

Следваме добрата практика ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където той има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез сметката си в Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове. Създадохме глобална мрежа от партньорства, която ни осигурява изключителна международна свързаност и достъп до инвестиции на всички пазари по света. Дългогодишните ни бизнес отношения с над 50 брокери от повече от 20 държави, над 15 банки, 5 утвърдени международни банки-депозитари, депозитари на ценни книжа, борси, маркет мейкъри, регулаторни органи, оператори на индекси, юридически кантори, информационни агенти и други институции от Европа и света ни дават възможност да предоставяме услуга, уникална за България по обхват и качество.

Незабавна ликвидност

Парите на клиентите са инвестирани в ликвидни финансови инструменти с ежедневно котирана пазарна цена. Това дава незабавна ликвидност и достъп до средствата.

Гаранция за сигурността

Експат е единствената компания в България, която използва 5 международни банки-депозитари за съхранение на клиентските активи. Инвестициите на клиента са негова собственост, като той не търпи кредитен риск срещу Експат или банките-депозитари.

ПРОВЕРЕТЕ КАКЪВ ТИП ИНВЕСТИТОР СТЕ

Абонирайте се за бюлетина на Експат и получавайте първи нашите анализи, новини и коментари за глобалните финансови пазари, управлението на личните спестявания и инвестиции:

* indicates required

С предоставянето на своя e-mail адрес потвъжрдавам желанието си да получавам новини, анализи и коментари, информация за инвестиционни продукти и услуги, както и покани за събития от Експат Капитал и Експат Асет Мениджмънт.

По всяко време може да оттеглите желанието си за получаване на нашия бюлетин чрез формата за unsubscribe в края на всеки мейл. Нашата Политика за обработване и защита на личните данни може да видите на сайта www.expat.bg.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Експат Асет Мениджмънт е единствената българска компания, която дава достъп до услуга с такива характеристики.

ЗАЩО ЕКСПАТ

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ, ЛИДЕРСТВО, ИНОВАЦИИ
ЛИДЕР В ДОВЕРИТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България, с над хиляда клиенти от над 35 държави и достъп до инвестиции на всички пазара по света в почти всички класове активи.

ГЛОБАЛЕН ОПИТ, ОТЛИЧНА СВЪРЗАНОСТ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

Експат има един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа, с образование и опит от държави в Северна Америка, Европа и Азия. Осигурили сме отлична свързаност със световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, борси, регулаторни органи, оператори на индекси и други институции. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове. Можем да търгуваме десетки хиляди инструменти по целия свят.

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Експат предоставя утвърден и сигурен начин за управление на личните спестявания и семейното богатство чрез диверсифицирани портфейли от финансови инструменти от цял свят. Наред с индивидуалните инвестиционни сметки, управляваме също 11 борсово търгувани фонда (ETF), един „къс“ фонд, 3 договорни фонда за облигации и акции с глобален фокус, фонд за глобално изкуство, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ), първия в България фонд за инвестиции в злато.

ИНВЕСТИЦИИ В НАД

55

ПАЗАРА ПО СВЕТА
КЛИЕНТИ ОТ НАД

35

ДЪРЖАВИ НА 4 КОНТИНЕНТА

18

АВАНГАРДНИ СОБСТВЕНИ ПРОДУКТА

КЪМ ОСНОВНИЯ САЙТ WWW.EXPAT.BG

Контакти

ЕКСПАТ КАПИТАЛ

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ