КАКВО Е ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА?

В ситуацията на нулеви лихви в глобален мащаб Експат Асет Мениджмънт дава професионална и модерна алтернатива за управление на спестяванията и инвестиции с възможности за по-висока доходност, сигурност и контрол.

Индивидуалната инвестиционна сметка представлява активно управляван портфейл от ликвидни финансови инструменти от цял свят (инвестиции в акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути, хеджиращи инструменти).

Индивидуални инвестиционни сметки. Инвестиции на глобалните пазари.

Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Тук може да разгледате примерна структура и историческа доходност на трите основни инвестиционни профила според рисковия толеранс на инвеститора: Консервативен, Балансиран и Високорисков.

Индивидуалните инвестиционни сметки са най-широко разпространеният начин за спестяване в развитите държави. Чрез услугата доверително управление (wealth management) и откриването на индивидуална инвестиционна сметка инвеститорът имат достъп до пълен набор инвестиционни услуги. Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност.

Разгледайте секцията Въпроси и отговори за допълнителна информация.

Желаете да научите повече за това как по-добре да управлявате спестяванията си, какви са модерните алтернативи за инвестиции и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ


КАК ДА СИ ОТКРИЕТЕ ИНДИВИДУАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА СМЕТКА ПРИ ЕКСПАТ?

Стъпка 1: Попълнете нашия въпросник за определяне на рисковия профил.

Стъпка 2: Свържете се с нас, за да обсъдим конкретните стратегии и възможности, подходящи за вас.

Стъпка 3: Открийте своята индивидуална инвестициона сметка лесно и сигурно онлайн с приложението Евротръст.

Сигурност

Доходност

Контрол

Високо ниво на конфиденциалност

Конфиденциалността и дискретността е основна част от нашата работа. Защитаваме надеждно информацията за нашите клиенти и техните спестявания, на най-високо ниво сред операторите от финансовия сектор.

Персонализирана инвестиционна стратегия

Индивидуалната инвестиционна сметка е като костюм по поръчка. Гарантираме ниво на обслужване и инвестиционна стратегия, съобразени с конкретните финансови обстоятелства, цели, кариера и семейство на всеки инвеститор.

Глобален обхват

Следваме добрата практика ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където той има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез сметката си в Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове. Наши партньори са водещи банки и други финасови институции от цял свят, които осигуряват пълен набор от инвестиционни услуги при оптимално ниво на разходи.

Незабавна ликвидност

Парите на клиентите са инвестирани в ликвидни финансови инструменти с ежедневно котирана пазарна цена. Това дава незабавна ликвидност и достъп до средствата.

ПРОВЕРЕТЕ КАКЪВ ТИП ИНВЕСТИТОР СТЕ

Експат Асет Мениджмънт е единствената българска компания, която дава достъп до услуга с такива характеристики.

ЗАЩО ЕКСПАТ

ГЛОБАЛЕН ОБХВАТ, ЛИДЕРСТВО, ИНОВАЦИИ
ЛИДЕР В ДОВЕРИТЕЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България, с над хиляда клиенти от над 35 държави и достъп до инвестиции на всички пазара по света в почти всички класове активи.

ГЛОБАЛЕН ОПИТ, ОТЛИЧНА СВЪРЗАНОСТ СЪС СВЕТОВНИТЕ ПАЗАРИ

Експат има един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа, с образование и опит от държави в Северна Америка, Европа и Азия. Осигурили сме отлична свързаност със световни и местни брокери, банки, банки-депозитари, борси, регулаторни органи, оператори на индекси и други институции. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове. Можем да търгуваме десетки хиляди инструменти по целия свят.

ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Експат предоставя утвърден и сигурен начин за управление на личните спестявания и семейното богатство чрез диверсифицирани портфейли от финансови инструменти от цял свят. Наред с индивидуалните инвестиционни сметки, управляваме също 11 борсово търгувани фонда (ETF), един „къс“ фонд, 3 договорни фонда за облигации и акции с глобален фокус, фонд за глобално изкуство, фонд за недвижими имоти (АДСИЦ), първия в България фонд за инвестиции в злато.

ИНВЕСТИЦИИ В НАД

55

ПАЗАРА ПО СВЕТА
КЛИЕНТИ ОТ НАД

35

ДЪРЖАВИ НА 4 КОНТИНЕНТА

18

АВАНГАРДНИ СОБСТВЕНИ ПРОДУКТА

КЪМ ОСНОВНИЯ САЙТ WWW.EXPAT.BG

Контакти

ЕКСПАТ КАПИТАЛ

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ