Оповестяване на риска

Тази интернет страница е част от сайта www.expat.bg на Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД. Представената тук информация има само информационна цел и при никакви обстоятелства никоя част от нея не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за покупка или продажба на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение.

Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки до значителна загуба на активи. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Пълният пакет документи за фондовете, управлявани от УД Експат Асет Мениджмънт ЕАД (вкл. проспект, ключова информация за инвеститорите, правила, счетоводни отчети, iNAV и др.), са публикувани на сайта www.expat.bg на български език и са на разположение в офиса на управляващото дружество (София, ул. Георги С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа.

Информацията, включена в тази интернет страница, е изготвена на базата на източници, които се считат за достоверни. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Асет Мениджмънт или Експат Капитал не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация.

Документи

Преддоговорна информация на Експат Асет Мениджмънт

Политика за обработване и защита на личните данни

Политика за използване на бисквитки

Условия за ползване

Още документи, свързани с дейността на УД Експат Асет Мениджмънт може да видите тук.

Контакти

ЕКСПАТ КАПИТАЛ

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg