Въпроси и отговори.

До какви инструменти, пазари и инвестиции имам достъп чрез инвестиционна сметка при Експат?

Експат има изключителна международна свързаност. Работим с утвърдени международни финансови институции, за да гарантираме сигурност, качество на услугите и достъп до инвестиции от цял свят. Наши партньори са водещи банки, банки депозитари, брокери, борси, маркетмейкъри и други финасови институции от цял свят. Експат може да търгува десетки хиляди инструменти по целия свят, като има и собствени фондове на 3 борси в Европа. Ние сме е единствената компания от ЦИЕ с борсово търгувани фондове на London Stock Exchange и на Frankfurt Stock Exchange. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове.

Чрез индивидуалната инвестиционна сметка при Експат инвеститорът може да притежава и американски ETF-и с реална доставка и собственост върху инструментите. Това е много по-надежден начин на инвестиция в тези инструменти, в сравнение със закупуване на договори за разлика (CFD).


Има ли минимална сума за откриване на индивидуална инвестиционна сметка?

Няма формален минимум за откриване на индивидуална инвестиционна сметка. Независимо от сумата, една от основните задачи на Експат при конструиране на инвестиционната стратегия е постигане на добра диверсификация в съответствие с рисковия профил на клиента. Освен това ние се стремим ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в собствената им държава, където имат естествена концентрация на житейски и икономически рискове. При различен размер на сумата бихме се насочили към различни инструменти и инвестиции, така че да постигнем баланс между диверсификация, транзакционни разходи, данъчна тежест.


Има ли ограничения при внасянето или тегленето на средства от инвестиционната сметка?

Не. Клиентът може да внася средства по инвестиционната си сметка по всяко време. Няма фиксирани дати на вноски, нито задължения за периодичност, няма минимална сума на вноска. Всеки клиент може да подходи съобразно житейската си динамика, като съвместно с екипа на Експат може да обсъди работещите варианти с оглед стратегията и целите на портфейла.

Що се отнася до тегленето, активите в инвестиционната сметка са собственост на клиента и той може да се разпорежда с тях по всяко време. Независимо от предварително уточнения инвестиционен хоризонт, клиентът може да тегли част или цялата сума от инвестиционната си сметка по всяко време, без комисиона за теглене. В рамките на 3 работни дни всички финансови инструменти могат да бъдат продадени и инвеститорът да получи наличната сума по своя банкова сметка.


Спестяванията ми са твърде малко. Има ли смисъл да инвестирам?

Добрата практика е всеки, независимо от доходите си, да заделя минимум 10% за спестявания и инвестиции. Тази сума в началото е малка, но дисциплината плавно да спестяваме от текущите си доходи, за да осигурим стабилност в стандарта си. Сред предимствата на инвестиционната сметка са предоставяната гъвкавост и ликвидност. на живот, дългосрочно дава търсените резултати. Инвестирането на спестяванията в инструменти на глобалните пазари предоставя значително по-голяма гъвкавост и свобода в сравнение с алтернативни форми на спестяване, като същевременно осигурява защита от местни рискове.


Как се съхраняват активите при Експат?

Експат е единствената компания в България, която използва 5 международни банки-депозитари. Активите на клиентите се съхраняват в анонимни сегрегирани индивидуални сметки в банките-депозитари. Инвестициите на клиента са негова собственост и той няма кредитен риск срещу Експат или банките-депозитари.

Приетите от банката-депозитар парични средства и финансови инструменти се съхраняват и отчитат отделно от собствените активи на банката, както и от активите на други клиенти на банката. Банката не отговаря за задълженията си към своите кредитори с паричните средства или финансови инструменти, които държи от името и за сметка на Управляващото дружество.

Клиентските средства се съхраняват отделно от активите на дружеството и могат да се използват само за инвестиции във финансови инструменти. Те не са част от баланса на управляващото дружество, то не ги отчита нито като свои активи, нито като задължения към клиентите. Това гарантира, че тези активи са защитени, дори в случай на имуществени претенции към самото УД. УД не може да се разпорежда с клиентските средства извън мандата и ограниченията по лиценз и съгласно договора с клиента. Клиентски средства не могат да бъдат превеждани по сметка извън управляващото дружество, без изрично подписано от клиента нареждане за това.


Мога ли да сключа договор за инвестиционна сметка дистанционно?

Да, можете да сключите договор както в офиса на Експат Асет Мениджмънт, така и отдалечено, през онлайн платформата на Евротръст. Мобилното приложение на Евротръст предоставя сигурен и лесен начин за отдалечена електронна идентификация и размяна на документи, подписани с безплатно издаден от платформата електронен подпис. Приложението се използва от утвърдени финансови институции като Експат Асет Мениджмънт, УниКредит Булбанк, ДСК, Сосиете Женерал, Райфайзенбанк.


Как мога да следя представянето на инвестиционната ми сметка?

Всеки клиент получава пълна информация по инвестиционната си сметка с подробен регулярен отчет по най-добрите международни практики в бранша. Периодичният отчет включва информация за пазарната капитализация на инвестиционната сметка и пазарната оценка на инструментите в нея. Също така за алокацията на активите, реализираните печалби/загуби, текущата доходност от дивиденти и лихви, валутните движения, разходите и др. Там има и пълна информация за всички движения по инвестиционната сметка за отчетния период. Системите ни за управление на инвестиционните сметки позволяват съхранение на пълна информация и документи за всички операции и сделки. Клиентите получават и пазарните анализи и прогнози, които екипът на Експат изготвя периодично.


Как стои въпросът с данъчното облагане?

За българските физически и юридически лица има редица облекчения по отношение на данъците върху доходи от търговия с финансови инструменти. Например, капиталовите печалби от търговия с борсово търгувани инструменти на регулиран пазар в рамките на ЕС са необлагаеми в България. При структурирането на портфейла на всеки клиент обсъждаме и тези особености, за да оптимизираме данъчните разходи.


Може ли индивидуалната инвестиционна сметка да бъде на юридическо лице?

Да. Сметката може да бъде с титуляр както физическо, така и юридическо лице (българско или чуждестранно).


Какво се случва, ако инвеститорът почине?

Инвестициите стават собственост на наследниците и те получават право да се разпореждат с тях. Процедурата по унаследяване е уредена в Закона за наследството.

ако тук не откривате отговор на въпрос, който Ви интересува, може да се свържете с нас на следните контакти.

Желаете да научите повече за това как по-добре да управлявате спестяванията си, какви са модерните алтернативи за инвестиции и как да се ориентирате в палитрата от инвестиционни продукти и услуги:

ПОПИТАЙТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ

Контакти

ЕКСПАТ КАПИТАЛ

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ

София 1000 ул. „Георги С. Раковски“ 96А

+359 2 980 1881

office@expat.bg

www.expat.bg

Ако желаете първи да четете нашите новини, коментари и анализи, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания:

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ